Disclaimer

Het ontwikkelen van deze website hebben wij met veel zorgvuldigheid gedaan, ondanks dit is er altijd een mogelijkheid dat sommige delen van de informatie die op deze website gepubliceerd zijn, na enige tijd verouderd zijn geraakt. Dit heeft als gevolg dat sommige informatie die op deze website staat, vandaag de dag niet meer als juist kan worden gezien. Sleepwell is dan ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van activiteiten die op basis van de informatie op deze website worden genomen.

Bepaalde onderdelen van deze website linken naar informatiebronnen die niet door ons, maar door derden worden bijgehouden. Hier hebben wij niet altijd zelf controle over. Hierdoor zijn wij dus niet zelf verantwoordelijk voor de correctheid van informatie of in welk opzicht dan ook.

Alle intellectuele eigendomsrechten die te vinden zijn op deze website komen enkel en alleen toe aan Sleepwell.nl of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag er niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder dat hier de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sleepwell.nl is gevraagd.

Mocht u eventuele andere (aan)vragen over toestemming of andere informatie hebben, dan kunt u altijd een mail sturen naar info@sleepwell.nl